Joost Lindner nieuwe projectleider

Joost Lindner is de nieuwe projectleider van Buren van Bliek. Joost stort zich de komende tijd op het plan om Hart van de Waalsprong samen met de bewoners van lokale, slimme energie te voorzien. Hij neemt deze rol binnen Wiek-II (initiatiefnemer Buren van Bliek) over van Pim de Ridder.

Joost is geboren en opgegroeid in Druten. Sinds jaren woont hij in Slijk-Ewijk, een paar kilometer van Lent. Hij heeft een vrouw en drie opgroeiende kinderen. Van huis uit HR-manager, noemt hij zichzelf inmiddels steeds vaker sociaal ondernemer. Een met een duurzaam hart. Zo werkte hij de afgelopen jaren als circulair meubelontwerper. Daarnaast port hij zijn dorpsgenoten in Slijk-Ewijk om regie te nemen in energieprojecten die in de buurt zijn gepland. En nu dus een nieuw hoofdstuk met Buren van Bliek.

Mooie wijk

De veranderingen in Nijmegen-Noord in de afgelopen jaren heeft Joost van dichtbij aangezien. Zo ook de bouw van Hart van de Waalsprong. ‘Het is een mooie, moderne wijk aan het worden’, aldus Joost. ‘Met volop kansen om de energievoorziening anders aan te pakken. Bewoners kunnen nu al stroom afnemen direct van het parkeerhuis Bliek. De eerste stap hebben we dus al gezet. We hopen de komende tijd veel inwoners enthousiast te maken om mee te doen.'

Slimme energie

Joost wil van Buren van Bliek een project maken dat samen met inwoners en ondernemers tot stand komt. ‘We gaan voor toegankelijke energie van dichtbij waarover bewoners iets te zeggen hebben. Onafhankelijk van de energiemarkt en internationale ontwikkelingen. Uiteindelijk willen we de energie die we opwekken in de wijk steeds slimmer gaan inzetten. Hiervoor is betrokkenheid van wijkbewoners nodig. Als dit lukt kunnen inwoners bijvoorbeeld straks zelf bepalen wanneer ze hoeveel stroom nodig hebben. Dit is een heel nieuw concept, met allerlei technische en juridische voorwaarden. Om dit te ontwikkelen geven we onszelf de tijd.’

Voorop lopen

'Dat Buren van Bliek gaat werken is belangrijk voor ons allemaal. Meer nog dan alleen om nieuwe energie gaat het om een andere manier van met elkaar omgaan. De energie van de toekomst gaat over duurzaamheid, maar zeker ook over terug naar de menselijke maat. Hart van de Waalsprong, met al zijn jonge inwoners, kan hierin voorop lopen.'

Kennismaken?

 

Maak kennis met de buren: Irene Eijsink

Irene Eijsink (34) uit Wijchen is een van de nieuwe bewoners van Hart van de Waalsprong. Haar nieuwe woning, in de Riet van Alebeekstraat, kocht ze samen met haar partner. Drie maanden geleden kregen ze de sleutel. Haar stroomcontract heeft ze afgesloten bij Buren van Bliek. Op zonnige dagen komt de stroom rechtstreeks van het dak op parkeerhuis Bliek.

Eerste koopwoning

Irene werkt vier dagen per week als WMO-consulent bij gemeente Berg en Dal. Ze groeide op in Wijchen en woonde daarna jaren in Nijmegen. Op zoek naar een geschikte koopwoning viel hun oog op Hart van de Waalsprong. In de Riet van Alebeekstraat werden ze uiteindelijk ingeloot. ‘Het is onze eerste koopwoning, dus kwam er veel op ons af. Zeker bij nieuwbouw moet je veel keuzes maken en heb je van alles aan je hoofd.' Inmiddels is het wat rustiger geworden volgens Irene. ‘We beginnen nu aardig te settelen hier. En al is de wijk nu nog een bouwput, dat gaat als het goed is snel veranderen’.

Buren van Bliek

Een van de keuzes waar Irene voor stond was waar ze stroom wilde afnemen. Het werd stroom van Buren van Bliek. ‘Het eerste contact met Buren van Bliek was tijdens een bijeenkomst van Van Wonen. We vonden dat de mensen van Wiek-II (initiatiefnemer Buren van Bliek, red.) een sympathiek verhaal hadden. Na een tijdje werden ook de kosten inzichtelijk. Met name het vaste tarief voor de stroom die je van het dak afneemt spreekt ons aan. Voor de overige stroom betaal je een tarief dat is gebaseerd op de dagmarkt. Het geeft een goed gevoel om stroom te gebruiken die uit je eigen wijk komt. Het is duurzaam en superlokaal. Persoonlijk wil ik toch graag bijdragen wat ik kan. Nu nog een elektrische auto en we zijn een eind op weg.’

Geaarzeld

Irene vertelt wel te hebben geaarzeld voordat ze een contract afsloot. ‘Buren van Bliek is een kleine, onbekende organisatie. En onbekend maakt onbemind.’ Toen er een helder voorstel op papier kwam trok dat haar over de streep. De stroom van Buren van Bliek vindt ze niet heel duur, maar ze meldt ook geen koopjesjager te zijn. ‘Wellicht kan het ergens anders een paar euro goedkoper, maar dat het mogelijk is de stroom af te nemen die vlakbij duurzaam wordt opgewekt is voor mij ook wat waard’. Irene is tevreden met de service rondom het contract. De backoffice wordt gedaan door energiebedrijf Hezelaer Energy, dat de vereiste vergunning heeft om stroom te leveren. ‘Het contact met Hezelaer verloopt heel adequaat. Fijn is bijvoorbeeld dat je contact hebt met ‘echte’ mensen en niet met een chatbot.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Irene Eijsink

Slimme meter

Om te weten hoeveel stroom je van het zonnedak Bliek gebruikt is een slimme meter nodig. De levering daarvan door de netbeheerder verloopt moeizaam. ‘Als het goed is krijgen wij onze slimme meter begin mei’, vertelt Irene. Vanaf dat moment is te volgen welk deel van de verbruikte stroom van het zonnedak komt. In de loop van 2023 gaat dit aandeel naar verwachting flink omhoog, omdat er dan een buurtbatterij komt die de stroom opslaat. Wijkbewoners kunnen de stroom van het dak dan ook gebruiken als de zon niet schijnt.

Nieuwe energievoorziening

Het afnemen van stroom van het parkeerhuis tegen een vaste prijs is een eerste stap naar een nieuwe, slimme energievoorziening voor de wijk. Buren van Bliek werkt in Hart van de Waalsprong aan toegankelijke, lokale energie. Wiek-II vindt dat daar ook bijhoort dat afnemers eigenaar kunnen worden van het zonnedak en zeggenschap krijgen, bijvoorbeeld over de prijs voor stroom. Om dit vorm te geven wil Buren van Bliek een Stichting, (Maatschappelijke)BV of coöperatie oprichten.

Contact met de buren

Om dit te laten slagen is ten minste onderling contact in de buurt nodig. Is daar al iets van te zien in de nieuwe wijk? ‘Jazeker’, zegt Irene: Het contact begint op gang te komen. Nu het beter weer wordt zitten sommige buren op het bankje voor hun huis. Dan wordt er soms al een borrel gedronken. Ook is er een appgroep met de buurt. Er zijn hier veel leeftijdsgenoten, veel jonge stellen.’ Gespreksonderwerpen genoeg dus. ‘Al staat de stroom die we afnemen nog niet echt hoog op de agenda.’


 

 

Vooruitblikken naar 2023

Nu het zonnedak op het parkeerhuis Bliek klaar is gaat het in januari stroom opwekken. Bewoners en ondernemers in het Hart van de Waalsprong kunnen de stroom rechtstreeks van het dak afnemen. ‘Dit is een eerste stap naar een eigen, slimme energievoorziening voor de wijk’, zegt Pim de Ridder van Wiek-II, initiatiefnemer van Buren van Bliek. Samen met Pim blikken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Naamsbekendheid

‘Het zonnedak gaat direct in het nieuwe jaar, op 6 januari, in bedrijf', vertelt Pim. 'Het grootste deel van de stroom die het dak opwekt is bestemd voor maximaal 150 huishoudens in Hart van de Waalsprong. Ons plan is om in de eerste maanden flink aan onze naamsbekendheid in de nieuwe wijk te werken. We willen dat alle bewoners weten dat je stroom kunt afnemen die vlakbij je eigen huis wordt opgewekt. Groener en lokaler kan niet.'

Vaste prijs

Naast groene en lokale stroom biedt Buren van Bliek nog iets bijzonders aan. 'Voor het deel van de stroom die van het zonnedak komt betaal je een vaste prijs van 0,13 ct. We verwachten dat in de eerste maanden ongeveer een derde van de stroom die je gebruikt van het zonnedak afkomstig is. Voor de rest van de stroom die je gebruikt betaal je een flexibele prijs die afhangt van de prijs op de energiemarkt.'

Buurtbatterij

In de tweede helft van 2023 wordt het percentage stroom dat van het dak komt een stuk groter. 'We werken namelijk aan een batterij om stroom in op te slaan. Zoals het er nu voorstaat kan deze batterij in de loop van het jaar in werking. Als we stroom opslaan hebben we een voorraad. Het deel stroom dat van het dak komt kan met een batterij in een klap van één derde naar minimaal twee derde. Vanaf het moment dat de batterij in bedrijf is betaal je dus voor het grootste deel van je stroom de vaste prijs van 0,13 cent.'

Toegankelijk en betaalbaar

Deze vaste prijs voor de stroom van het zonnedak kan Buren van Bliek bieden omdat afnemers alleen betalen voor het maken van de energie. 'Deze vaste prijs is een belangrijk kenmerk van de energie die Buren van Bliek levert. We willen naar een model waarbij de prijs voor stroom onafhankelijk is van grote schommelingen op de energiemarkt en internationale ontwikkelingen. Met Buren van Bliek kunnen we dat mogelijk maken. Wiek-II is een missiegedreven organisatie die staat voor financieel gezonde projecten, maar die niet voor winstmaximalisatie hoeft te gaan. Het gaat ons om duurzame energie, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Terug naar de menselijke maat. Wij denken dat zo’n lokale energievoorziening de toekomst heeft.'

Zeggenschap

‘Toegankelijke energie van dichtbij’: daar hoort volgens De Ridder nog iets bij, namelijk dat gebruikers van de energie zeggenschap krijgen. Om dat vorm te geven wil Buren van Bliek in de loop van volgend jaar een Stichting, (Maatschappelijke)BV of coöperatie oprichten. 'Over hoe dit er precies uit gaat zien gaan we in 2023 een besluit nemen', zegt De Ridder. 'We willen bewoners de kans geven om het eigendom van het zonnedak, dat nu nog in handen is van Wiek-II, over te nemen. Als eigenaar beslissen De Buren van Bliek samen over de opbrengst van het zonnedak en de energieprijs. Om dit te organiseren zoeken we naar een vorm die het best past bij de huidige samenleving, waarin je samen kunt ondernemen, maar waarin ook het idee van een nutsvoorziening terugkomt.'

Slimme energie

Genoeg te doen dus in 2023. Maar er is nog meer aldus De Ridder. 'In een later stadium werken we toe aan het steeds slimmer inzetten van de energie. Dat kan door het verbruik van bewoners goed te volgen. Zo bepaal je als inwoner straks zelf of en hoeveel stroom je nodig hebt. Dit is de laatste stap in de nieuwe energievoorziening, waarvoor we onszelf de tijd geven. We gaan ons hier de komende jaren samen met Buren van Bliek voor inzetten.

Blijf op de hoogte

Blijf via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Buren van Bliek. Meld je aan.

 

Bouw zonnedak Bliek afgerond

De bouw van het zonnedak op parkeerhuis Bliek is afgerond. Op het dak zijn 1200 zonnepanelen geplaatst die stroom gaan opwekken voor Hart van de Waalsprong. Het grootste deel is bestemd voor de huizen in de nieuwe wijk. Via Buren van Bliek kunnen nieuwe bewoners de stroom rechtstreeks van het zonnedak afnemen. Het Wijchense installatiebedrijf 100%Zonnig legde het zonnedak aan. Aan directeur Marcel Budding vroegen we hoe hij de klus heeft ervaren.

Marcel is bijzonder trots op het resultaat: ‘De installatie ziet er goed uit, past in de omgeving en is op een mooie manier in het parkeerhuis geïntegreerd. In de meeste gevallen leggen wij panelen op daken die al bestaan. Dat was in dit geval anders. Het zonnedak maakte al vanaf het begin deel uit van het ontwerp van het parkeerhuis. Door naar het gebouw in zijn geheel te kijken heeft de architect het zonnedak meerdere functies kunnen geven: zonwering, overkapping, én energie opwekken.

Waterdicht

Marcel vertelt dat zijn bedrijf tijdens de ontwikkeling van het parkeerhuis betrokken was en kon meedenken. Zo werd gaandeweg in overleg met ontwikkelaar VanWonen en aannemer Janssen de Jong besloten het zonnedak helemaal waterdicht te maken. ‘Daarvoor is tussen de panelen een hemelwaterafvoer geplaatst die deel uitmaakt van de draagconstructie. Het regenwater wordt zo opgevangen in de goten tussen de panelen en komt terecht in bloembakken die langs de hele rand van het dak staan. Met wat daarin groeit en bloeit wordt een groene zuidgevel gecreëerd.’ Dat het zonnedak waterdicht is heeft nog meer voordelen. ‘Onder de panelen kun je bij regenachtig weer comfortabel parkeren, zonder nat te worden. En in de zomer is het op het dak een stuk minder heet.’

lees verder onder de foto

Marcel Budding

Aansluiting

Ook de aansluiting van de panelen op het energienet is gefixt. ‘Nadat het zonnedak is gekeurd en opgeleverd is het in januari helemaal klaar om stroom te leveren.’ Het parkeerhuis heeft twee netaansluitingen die gevoed worden door stroom van het zonnedak. Een aansluiting is voor de laadpalen die in de garage staan. De andere voorziet de garage zelf van stroom, bijvoorbeeld voor de lampen en de slagbomen. De rest van de opgewekte stroom gaat het net op en is bestemd voor de huizen in Hart van de Waalsprong. De zonnepanelen zijn nu nog eigendom van Wiek-II, maar het is de bedoeling dat de Buren van Bliek straks zelf eigenaar worden en zo hun eigen stroom opwekken.

Lokaal

Initiatieven als Buren van Bliek hebben volgens Marcel de toekomst. ‘Ik vind dat je energie zoveel mogelijk lokaal moet opwekken, verbruiken en opslaan. Zo weet je waar je energie vandaan komt. Laat gebruikers van de energie daarbij zelf een rol spelen. Eerder hebben we samen met Wiek-II in Nijmegen-Noord al Zonnepark de Grift gebouwd. Mooi dat dit project nu eigendom is van inwoners van Nijmegen. Buren van Bliek, waarbij de stroom van het zonnedak rechtstreeks wordt geleverd aan buurtbewoners is weer een volgende stap in het lokaal maken. Daar dragen wij graag aan bij.’

Zonnedak op parkeerhuis Bliek. Foto: 100% Zonnig www.zonnig.nl.