Joost Lindner nieuwe projectleider

Joost Lindner is de nieuwe projectleider van Buren van Bliek. Joost stort zich de komende tijd op het plan om Hart van de Waalsprong samen met de bewoners van lokale, slimme energie te voorzien. Hij neemt deze rol binnen Wiek-II (initiatiefnemer Buren van Bliek) over van Pim de Ridder.

Joost is geboren en opgegroeid in Druten. Sinds jaren woont hij in Slijk-Ewijk, een paar kilometer van Lent. Hij heeft een vrouw en drie opgroeiende kinderen. Van huis uit HR-manager, noemt hij zichzelf inmiddels steeds vaker sociaal ondernemer. Een met een duurzaam hart. Zo werkte hij de afgelopen jaren als circulair meubelontwerper. Daarnaast port hij zijn dorpsgenoten in Slijk-Ewijk om regie te nemen in energieprojecten die in de buurt zijn gepland. En nu dus een nieuw hoofdstuk met Buren van Bliek.

Mooie wijk

De veranderingen in Nijmegen-Noord in de afgelopen jaren heeft Joost van dichtbij aangezien. Zo ook de bouw van Hart van de Waalsprong. ‘Het is een mooie, moderne wijk aan het worden’, aldus Joost. ‘Met volop kansen om de energievoorziening anders aan te pakken. Bewoners kunnen nu al stroom afnemen direct van het parkeerhuis Bliek. De eerste stap hebben we dus al gezet. We hopen de komende tijd veel inwoners enthousiast te maken om mee te doen.'

Slimme energie

Joost wil van Buren van Bliek een project maken dat samen met inwoners en ondernemers tot stand komt. ‘We gaan voor toegankelijke energie van dichtbij waarover bewoners iets te zeggen hebben. Onafhankelijk van de energiemarkt en internationale ontwikkelingen. Uiteindelijk willen we de energie die we opwekken in de wijk steeds slimmer gaan inzetten. Hiervoor is betrokkenheid van wijkbewoners nodig. Als dit lukt kunnen inwoners bijvoorbeeld straks zelf bepalen wanneer ze hoeveel stroom nodig hebben. Dit is een heel nieuw concept, met allerlei technische en juridische voorwaarden. Om dit te ontwikkelen geven we onszelf de tijd.’

Voorop lopen

'Dat Buren van Bliek gaat werken is belangrijk voor ons allemaal. Meer nog dan alleen om nieuwe energie gaat het om een andere manier van met elkaar omgaan. De energie van de toekomst gaat over duurzaamheid, maar zeker ook over terug naar de menselijke maat. Hart van de Waalsprong, met al zijn jonge inwoners, kan hierin voorop lopen.'

Kennismaken?