Energie leveren

Stroom van de Buren van Bliek wordt aangeboden op basis van een VolFlex contract van Hezelaer Energy met onderstaande specificatie en voorwaarden