Vraag & Antwoord

Buren van Bliek
 

Waarom een coöperatief project?

Buren van Bliek is een initiatief van Wiek-II. Wiek-II vindt dat iedereen toegang moet hebben tot betaalbare, eerlijke energie. Dat kunnen we met slimme, eigen energie voor elkaar krijgen. De stroom wekken we op met 1200 zonnepalen op het dak van parkeerhuis Bliek. Bewoners kunnen stroom afnemen van Buren van Bliek en samen eigenaar worden van het zonnedak. Deelnemers bepalen zo zelf de koers van Buren van Bliek, bijvoorbeeld wat betreft de prijs voor de energie. Wiek-II is betrokken bij veel burgerinitiatieven in de regio en heeft eerder met succes het coöperatieve Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen ontwikkeld in samenwerking met Energiecoöperatie WPN. Meer informatie over de projecten van Wiek-II vind je op www.burgersgevenenergie.nl.