Vraag & Antwoord

Buren van Bliek
 

Wie zijn de initiatiefnemers van Buren van Bliek?

Buren van Bliek is een initiatief van Wiek-II. Wiek-II ontwikkelt duurzame energieprojecten in de regio Nijmegen, vanuit de overtuiging dat de energietransitie alleen kan slagen als burgers, bedrijven en overheid samenwerken. Wiek-II vindt dat burgers zeggenschap moeten hebben over de plek waar en de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt: met wind, zon, water en/of andere bronnen. Wiek-II is betrokken bij veel burgerinitiatieven in de regio en heeft eerder met succes het coöperatieve Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen ontwikkeld in samenwerking met Energiecoöperatie WPN. Meer informatie over de projecten van Wiek-II vind je op www.burgersgevenenergie.nl.

Samenwerking Hezelaer Energy

Buren van Bliek werkt samen met energiebedrijf Hezelaer Energy. Dit bedrijf heeft de vergunningen die nodig zijn om elektriciteit in Nederland te kunnen leveren. Voor Buren van Bliek is de afspraak dat Hezelaer Energy extra energie voor de wijk levert, op momenten dat het zonnedak op het parkeerhuis onvoldoende elektriciteit opwekt om aan de vraag te voldoen. Ook verzorgt Hezelaer Energy de backoffice voor Buren van Bliek.