Vraag & Antwoord

Contract
 

Hoe verrekenen we het vaste tarief

Sinds begin 2023 wekt het zonnedak Bliek stroom op. Deze stroom leveren we rechtstreeks aan huishoudens in het Hart van de Waalsprong. 100% duurzame energie dus, vlakbij huis opgewekt. 

Deels vast tarief

Het tarief dat je betaalt voor stroom van Buren van Bliek bestaat uit twee componenten. Een component is de stroom die je rechtstreeks afneemt van het zonnedak van parkeerhuis Bliek. Voor dit deel betaal je een vast tarief van €0,13/KWh. We verwachten dat dit gemiddeld een derde deel zal zijn van de stroom die je gebruikt. Hoe meer stroom je gebruikt op het moment dat de zon schijnt hoe groter dit deel wordt.  

Het andere deel bestaat uit stroom die we van andere duurzame bronnen inkopen op de elektriciteitsmarkt. Deze stroom leveren we als de panelen geen stroom opwekken. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit.  

Factuur 

Het inregelen van het vaste tarief in de facturatie kost tijd. Voor de beginfase hebben we een model gekozen dat aansluit bij de standaardcontracten uit de energiesector. Maandelijks ontvang je een voorschotnota. Deze is gebaseerd op de tarieven op de energiemarkt die periodiek worden bijgesteld. Bekijk de actuele tarieven van het VolFlex-contract dat Buren van Bliek aanbiedt.

Na afloop van het jaar ontvang je de eindafrekening. Hierop zie je de twee componenten terug: de hoeveelheid stroom die door het zonnedak is geleverd (vast tarief) en de hoeveelheid stroom die is ingekocht op de elektriciteitsmarkt (flexibel tarief).  

Op de eindafrekening vind je straks het volgende overzicht: 

Omschrijving Bedrag BTW Totaal
Levering door zonnedak Bliek €xxx,xx  €xx,xx €xxx,xx
Levering vanuit energiemarkt €xxx,xx €xx,xx €xxx,xx
Voorschotfacturen -/- €xxx,xx -/-€xx,xx -/-€xxx,xx
Restant jaarafrekening €xx,xx €xx,xx €xx,xx

Op de eindafrekening zie je daarnaast een toelichting uitgesplitst per maand: 

Omschrijving Verbruik Eenheid Tarief (incl. BTW) Subtotaal Periode
Levering door zonnedak Bliek xxx kWh €0,13 xxx xxx
Levering vanuit energiemarkt

-Normaal

xxx kWh Marktwaarde

-Normaal

xxx xxx
Levering vanuit energiemarkt

-Dal

xxx kWh Marktwaarde

-Dal

xxx xxx

Slimme meter

Buren van Bliek werkt aan een eigen klantportaal, waarin je je verbruik en de kosten gedurende het jaar kunt inzien. Voor dit inzicht zijn meetdata nodig via jouw slimme meter en zonnedak Bliek. De nieuwe woningen in het Hart van de Waalsprong zijn op dit moment (kwartaal 1 2023) nog niet voorzien zijn van een slimme meter. Dit heeft gevolgen voor het inzicht in de hoeveelheid stroom die het zonnedak per huishouden levert. Zolang er geen slimme meter is gaan we daarom uit van het gemiddelde van een derde. 

De Buren van Bliek

De Buren van Bliek is een coöperatief energiebedrijf dat elektriciteit levert aan bewoners en andere gebruikers in Hart van de Waalsprong. We willen de keten tussen gebruiker en afnemer van energie zo kort mogelijk maken. Door slimme techniek toe te passen kunnen de Buren van Bliek straks steeds meer stroom van het zonnedak zelf gebruiken. We ontwikkelen bijvoorbeeld een batterij om de opgewekte stroom in op te slaan.

De Buren van Bliek werkt samen met energiebedrijf Hezelaer Energy. Dit bedrijf heeft de vergunningen die nodig zijn om elektriciteit in Nederland te kunnen leveren. Voor Buren van Bliek is de afspraak dat Hezelaer Energy extra energie voor de wijk levert, op momenten dat het zonnedak op het parkeerhuis onvoldoende elektriciteit opwekt om aan de vraag te voldoen. Ook verzorgt Hezelaer Energy de facturatie en backoffice voor Buren van Bliek.

Contact

Voor vragen over je contract of de factuur kun je contact opnemen met Hezelaer Energy.

Voor vragen over het project, het zonnedak of de coöperatie kun je een bericht sturen aan Buren van Bliek.